Ginekologija

Ginekološki pregled

Ginekološki pregled je kratak i bezbolan. Pod spekulima se prikazuje grlić materice.
Četkicom ili špatulom uzima se Papanikolau bris sa grlića. U tom brisu se nalaze ćelije sa grlića materice koje se analiziraju pod mikroskopom.

Ovaj test je skrining test i služi za ranu detekciju premalignih i malignih promena.

Zahvaljujući skriningu Papanikolau testom rak grlića materice može biti izbegnut.

Kako biste se efikasno zaštitili idite redovno na skrining preglede, između 20-65. godine života, jednom godišnje.

 • Skrining započinje 3 godine posle početka seksualne aktivnosti, a najkasnije u starosti od 20 godina
 • Posle 3 uzastopna normalna citološka brisa uradjena na godinu dana, periodični pregledi se ženama koje ne pripadaju grupi visokog rizika rade na 2-3 godine
 • Za žene koje pripadaju grupi visokog rizika (žene sa puno partnera, mlađe od 30 godina, pušači) citološki bris raditi jednom godišnje
 • Ukoliko je citološki bris uredan, posle 65-te godine života regularni skrining treba obustaviti

Skrining se zasniva na analizi brisa sa grlića materice uzetog tokom jednog jednostavnog i bezbolnog ginekološkog pregleda.

Na slikama je prikazan proces uzimanja i analize uzorka za Papanikolau test:

 1. skica uzimanja uzorka
 2. slika uzimanja uzorka
 3. citološki razmaz
 4. analiza pod mikroskopom
 5. citološki preparati gledani pod mikroskopom
ginekologija-1ginekologija-2ginekologija-3ginekologija-4ginekologija-5

 

Klasifikacija citološkog nalaza prema Papanikolau i Bethesda Sistemu klasifikacije

INILMNormalan nalaz
IINILMNegativno na intraepitelnu leziju i malignitet, nepromenjene ćelije, negativno na rak, normalan nalaz.
III aASCUS
ASCH
Atipične skvamozne ćelije neodređenog značaja, u prilog reaktivnim promenama
u prilog displaziji
III bL–SIL(CIN1)
H–SIL(CIN2,3)
Upućuje na premaligne promene
IVH- SIL
AIS
Malobrojne ćelije raka
VInvanzivni
karcinom
Brojne ćelije raka

Pri pregledu takođe uzimamo briseve:

 • vaginalni sekret (II, III, III a, III d, IV, V, VI )
 • bakteriološke briseve cerviksa (grlića materice): bakteriološka kultura, mycoplasma hominis / ureaplasma urealyticum, chlamidia trachomatis
 • virusološki brisevi (HPV – humani papiloma virus), herpes genitalis.

Kombinovanje citološkog pregleda (PAPA) i ispitivanje prisustva HPV infekcije povećava tačnost nalaza i olakšava vašem ginekologu odluku o daljim postupcima, praćenju ili daljem ispitivanju ili tretmanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *