Polip cervikalnog kanala

(Polypus canalis cervicis)

Polipi su izraštaji koji izlaze iz grlića materice, različite veličine, od nekoliko milimetara do nekoliko centimetara, glatke ili neravne površine, crvene ili roza boje. Često su prožeti proširenim krvnim sudovima, kontaktno krvare pri pregledu.
Najčešće su dobroćudne prirode – benigni.
Polipi se najčešće nađu slučajno, oni čine 4-10% svih promena na grliću materice. Nastaju rastom sluznice unutrašnje strane grlića materice-endocerviksa.

polip-cerviksa
Nastanak: U većini slučajeva do rasta sluznice i nastanka polipa dolazi usled hroničnog infektivnog procesa u grliću materice. Drugi moguć razlog njihovog nastanka je hiperplazija endometriuma kao posledica viška estrogena.

Simpromi: Najčešće su bez simptoma, nađu se slučajno pri ginekološkom pregledu. Ponekad kontaktno krvare, te se pacijentkinje javljaju na pregled zbog nepravilnih krvarenja u toku ciklusa ili nakon odnosa. Pojačana cervikalna sekrecija i pojačanje i promena vaginalne sekrecije je takođe jedan od simptoma.

Lečenje: Polipi se odstranjuju intervencijom polipektomijom sa endocervikalnom kiretažom. Polip se u celosti odstrani, a dobijeni materijal se šalje na patohistološku analizu, gde se dobija potvrda dijagnoze.
Intervencija je laka i bezbolna za pacijenta, te nije potrebna anestezija. Radi se u ambulantnim uslovima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *