Koktel uspešnih žena

Na Koktelu Uspešnih Žena povodom 8.marta, pričali smo o značaju zdravlja i preventivnih pregleda.

Svaka žena jako dobro zna koliko je zdravlje važno. Preventivnim pregledima možemo da otkrijemo veoma ozbiljne bolesti na samom početku i da ih u potpunosti izlečimo.
Žena mora da bude sama sebi na prvom mestu a to bez zdravlja nije moguće. Samo zdrava može da bude stub svoje porodice, oslonac deci, vredna i uspešna na svom poslu.

Za promociju prevencije i zdravlja zaslužni su lekari i mediji pošto se o ovome mnogo govori.
Postoje Svetski dani borbe protiv pojedinih bolesti odabrani od strane Svetske zdravstvene organizacije i tim danima podsećamo o važnosti preventivnog pregleda.

Lep primer za mene je i kada majka dovede ćerku na pregled i tako joj pokaže da je to normalno i da je to deo kulture i njena obaveza za ceo život.

Što se vremena tiče, to je samo sat vremena godišnje ili svakih pola godine kod onih koje imaju povećane rizike. Tih sat vremena i pored svih obaveza svaka žena mora da nađe. To je vreme za nju.