Ehokardiografija

Urođene srčane mane javljaju se kod 5-8 od 1000 novorođenčadi i čine jednu od najčešćih kongenitalnih bolesti. Rizik da majka ponovo rodi dete sa srčanom manom je 2%.
Većina ovih mana može se otkriti još u prenatalnom periodu putem detaljnog ultrazvučnog pregleda srca bebe – EHOKARDIGRAFIJOM.

Srčane mane se mogu javiti izolovano, ali se mogu kombinovati sa nizom ekstrakardijalnih mana i sindroma, na koje mogu ukazati.
Idealno vreme za pregled je od 22. do 26.nedelje gestacije. U okviru ovog pregleda potrebno je prikazati standardne preseke fetalnog srca:

  1. Četvorokomorski presek
  2. Presek izlaznog trakta desne komore
  3. Presek izlaznog trakta leve komore
  4. Presek 3 krvna suda
  5. Uzdužni presek luka aorte

ehokardiografia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *