Trombofilija kao uzrok spontanog pobačaja

Trombofilija je stanje pojačane funkcionalnosti hemostaznog sistema koje karakteriše sklonost ka nastanku tromboza.
Klinički se ispoljavaju kao idiopatske tromboze u mlađem životnom dobu.
Tromboze su često prisutne kod više članova porodice.
Trombofilija može biti primarna i sekundarna. Primarna se deli na naslednu (urođenu) i stečenu.

Trombofilije delimo prema mehanizmu nastanka sklonosti ka zgrušavanju krvi.
To su trombofilije kod kojih postoji nedovoljna inhibicija koagulacionog procesa, nedostatci prirodnih inhibitora koagulacije:

 • antitrombina
 • proteina C
 • proteina S
 • one kod kojih kod kojih postoji primarno povišena prokoagulantna aktivnost
 • one kod kojih kod kojih postoji povišeni nivoi faktora koagulacije
 • one kod kojih kod kojih postoji polimorfizam gena za protrombin
 • one kod kojih kod kojih postoji Leiden – mutacija faktora V

Podela na osnovu dijagnostičkog postupka kojim se utvrđuje postojanje trombofilije podrazumeva postojanje tri grupe poremećaja:

 1. trombofilije kod kojih nije do sada utvrđena genetska osnova, to je povišen nivo FVIII, FIX i FXI (fenotipska detekcija).
 2. trombofilije kod kojih je utvrđeno postojanje genskih poremećaja koji ih prouzrokuju. Tu spadaju nedostatak antitrombina, proteina C, proteina S, disfibrinogenemija i hiperhomocisteinemija.
 3. trombofilije uzrokovane pojedinačnim mutacijama ili polimorfizmom gena, to su mutacija G1691A gena za faktor V i G20210A polimorfizam gena za protrombin (molekularna detekcija)

Neka fiziološka stanja, mnogobrojne bolesti i uzimanje nekih lekova mogu doprineti nastanku tromboze i to su stečene trombofilije: Lupusni antikoagulans, Antikardiolipinska antitela, Anti β2GPI antitela, Inhibitori antitrombina, inhibitori proteina C, inhibitori proteina S.

Objašnjenje za nastanak spontanih pobačaja koji su povezani sa naslednom trombofiljom je utero-placentalna tromboza. Postoje povišene koncentracije kompleksa trombin-antitrombin, koji je marker aktivacije koagulacije, kod žena sa ponovljenim spontanim pobačajima van trudnoće.

U okviru dijagnostike trombofilije ispituju se hemostazni faktori:

 • APTT,PT,TV,KKS
 • LUPUSNI ANTIKOAGULANS
 • ANTITROMBINSKA AKTIVNOST
 • PROTEIN C AKTIVNOST
 • PROTEIN S AKTIVNOST
 • REZISTENCIJA NA AKTIVISANI PROTEIN C
 • NIVO F VIII,LEIDEN MUTACIJA F V
 • CRP
 • D DIMMER
 • ANTIFOSFOLIPIDNA AT
 • ANTIKARDIOLIPIDNA AT
 • HOMOCISTEIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *