Test za procenu rizika od hromozomopatija

NIFTY

NIFTY test (Non-Invasive Fetal Trisomy test) koji nam donosi MEDLAB je neinvazivni prenatalni test za otkrivanje Daunovog sindroma, Edvardsovog sindroma, Patau sindroma i drugih trizomija. NIFTY test daje dosledne rezultate sa tačnošću od 99,9%, otkrivanjem slobodne fetalne DNK u krvi trudnice korišcenjem tehnologije sekvenciranja najnovije generacije udružene sa naprednom bioinformatickom analizom.

Tokom trudnoće, bebina DNA prolazi u krvotok majke. Za potrebe NIFTY testa se uzorkuje 10 ml krvi trudnice i to vec u 10-toj nedelji trudnoce. Iz ovog uzorka se analizira bebina DNA kako bi se utvrdio broj hromozoma, tj da li ih ima u manjku ili u višku.

Ukoliko želite da znate, NIFTY test Vam takođe može reći i kog je pola Vaša beba.

Postoje i drugi prenatalni skrining testovi, međutim nisu svi precizni kao NIFTY. Invazivni dijagnosticki testovi kao što su analiza horionskih čupica ili amniocenteza mogu da obezbede definitivne rezultate, ali nose i umereni rizik od komplikacija uključujući mogućnost pobačaja.

Bezbedno Precizno Rano Provereno
Testiranjem periferne krvi trudnice izbegava se rizik od intrauterine infekcije ili pobačaja Najnovija generacija sekvenciranja osigurava preciznu detekciju od preko 99% Može se raditi već od 10-te nedelje trudnoće kod
jednoplodnih i kod dvoplodnih trudnoća
Dokazana tacnost na više od 300 000 urađenih NIFTY testova

Da li treba da radim NIFTY test?

Kod nekih žena postoji veća verovatnoća da im beba bude nosilac određenih genetskih stanja.
Trebalo bi da razmislite o NIFTY testu ako:

  • ste stariji od 35 godina
  • u porodici postoji promena broja hromozoma
  • rezultati skrining testa iz seruma ili rezultati ultrazvuka iz prvog ili drugog trimestra nisu zadovoljavajući

Takođe mogli bi da razmislite o NIFTY testu:

  • ako uopšteno imate neke sumnje vezano za zdravlje Vaše bebe i želeli bi da se umirite
  • ako ste radili IVF tretman sa nepoznatim donorom
  • ako ne želite da radite invazivne prenatalne testove

Još detaljnije o NIFTY testu možete se informisati na web stranici: www.niftytest.si/sr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *