UZ pregled od 11. do 14. GN

U periodu od 11. do 14. GN procenjuje se rizik od hromozomopatija. U predelu iza vrata bebe pojavljuje se nakupina fluida – nuhalna translucenca (NT). Pojava hromozomskih anomalija povezana je sa dimenzijom ove strukture.

Ukoliko je NT oko 3mm i više, rizik za hromozomsku bolest je veći.

U ovom periodu pregleda se anatomija ploda koja sadrži: kranijum, moždane strukture, nosnu kost, srčanu radnja, želudac, inserciju pupčanika, ruke, noge, protok kroz duktus venosus.

pop   

Skrining hromozomopatija

Svim trudnicama treba ponuditi jedan od testova za skrining na hromozomopatije koji zadovoljavaju zahtev da imaju stopu detekcije preko 60% i lažno pozitivne nalaze manje od 5%.
Sledeći testovi zadovoljavaju ovaj standard:

• Od 11. do 14. NG:
merenje nuhalne trahclucence i double test (free beta hCG+ PAPP-A)

U slučaju da nije urađen skrining u prvom trimestru ponuditi:

• Od 14. do 20. NG:

tripl test (hCG + AFP + E3) ili kvadripl test (hCG + AFP + E3 + inhibin-A)

Kod trudnica kod kojih je rizik veći od 1:250 u terminu, treba preduzeti neku od invazivnih dijagnostičkih metoda. (biopsiju horionskih cupica, RAC – ranu amniocentezu, kordocentezu)

Literatura na temu ovog perioda trudnoće je knjiga: The 11–13(+6) weeks scan, autora: Kypros H. Nicolaides

Merenja nuhalne translucenceUZ 11-14 nedelja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *