Spontani pobačaj

Prema akušerskoj definiciji spontani pobačaj je svaki neželjeni gubitak trudnoće do navršenih 28 nedelja trudnoće (WHO).

Spontani pobačaj se definiše kao spontani gubitak trudnoće do 24. nedelje trudnoće, dok epidemiološka definicija pobačajem smatra gubitak ploda lakšeg od 500 grama ili kraćeg od 25 cm, što odgovara 20. do 22. nedelji trudnoće.
Smatra se da je učestalost spontanih pobačaja do 15% kod svih kliniĉki prepoznatih trudnoća.

Tri ili više uzastopnih spontanih pobačaja sa istim partnerom bez ostvarene i jedne trudnoće naziva se primarnim – habitualnim (rekurentnim) pobačajem, dok se postojanje bar jedne trudnoće završene porođajem živog deteta smatra sekundarnim spontanim pobačajem.
Verovatnoća da žena koja je imala sekundarne habitualne pobačaje uspešno, bez lečenja, rodi živo dete je oko 70%, dok ta verovatnoća kod žena koje su primarno habitualno pobacivale iznosi 25-45%.

ETIOLOGIJA (poreklo i uzroci)

Postoji velik broj uzroka habitualnog pobačaja.

Jedan od najčešćih je hromozomskog porekla – aneuploidija ploda, zatim uzročnici anatomske prirode (malformacije, benigni tumori materice – miomi), endokrini (insuficijencija žutog tela, DM, bolesti tiroidne žlezde i sl.), infektivni, imunološki faktori ili poremećaji hemostaze-trombofilije.

Uzrok habitualnog pobaĉaja, čak i savremenim dijagnostičkim metodama kod 40% slučajeva ostaje nepoznat.

ISPITIVANJE I TRETMAN UZROKA SPONTANOG POBAČAJA:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *